Nawet najlepsi lekarze mogą być narażeni na pretensje ze strony pacjentów lub członków ich rodziny. Nie ma znaczenie, czy są one uzasadnione, czy nie. Dla lekarza zawsze wiąże się to z dużym dyskomfortem, ale często także z koniecznością poniesienia konsekwencji finansowych.

Rodzaje ubezpieczeń OC dla lekarzy

Celem ubezpieczeń OC jest ochrona finansowa ubezpieczonego. W zamian za płaconą składkę firma ubezpieczeniowa przejmuje na siebie konieczność wypłacenia ewentualnego odszkodowania. Dotyczy to głównie kierowców, ale także lekarzy.

Nawet najlepsi lekarze mogą być narażeni na pretensje ze strony pacjentów lub członków ich rodziny

Wykonywanie zawodu lekarza obarczone jest bardzo dużym ryzykiem. Często chcąc ratować zdrowie i życie pacjenta, musi podejmować decyzje pod wpływem presji czasu. Choć są trafne, to nie zawsze kończą się sukcesem. Z tego powodu pacjent lub jego rodzina mogą domagać się odszkodowania za poniesione straty. Wysokość odszkodowania może sięgać milionów złotych, czasami może także oznaczać konieczność wypłacania dożywotniej renty. Rozwiązaniem chroniącym lekarzy przed odpowiedzialnością finansową są ubezpieczenia dla lekarzy OC:

  • obowiązkowe,
  • dobrowolne.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla lekarzy

Obowiązkowemu ubezpieczeniu OC podlegają wszyscy lekarze, którzy prowadzą indywidualną praktykę lekarską w ramach własnej działalności gospodarczej lub w ramach prywatnej praktyki grupowej. Zobowiązani są oni do podpisania polisy na dzień przed rozpoczęciem świadczenia usług.

Zgonie z obowiązującymi przepisami, obowiązkowe ubezpieczenie musi gwarantować minimalne odszkodowanie w wysokości 75 tys. euro za jedno zdarzenie oraz 350 tys. euro za wszystkie zdarzenia w okresie obowiązywania ubezpieczenia, czyli jednego roku.

Pod tym względem wszystkie oferty firm ubezpieczeniowych są takie same, ale ich oferty różnią się wysokością składek oraz dodatkowymi opcjami. Zawsze warto je starannie porównać i wybrać tą najlepszą.

Dobrowolne ubezpieczenia dla lekarzy

Obowiązkowemu ubezpieczeniu OC podlegają wszyscy lekarze, którzy prowadzą indywidualną praktykę lekarską w ramach własnej działalności gospodarczej lub w ramach prywatnej praktyki grupowej

Odszkodowania gwarantowane obowiązkowym ubezpieczeniem OC dla lekarzy, wbrew pozorom, nie należą do najwyższych i nie zawsze pokrywają wysokość roszczeń. Z tego względu lekarze mogą wykupić dodatkowe ubezpieczenie dobrowolne.

Wybierając ubezpieczenie dobrowolne, lekarz powinien zwrócić przede wszystkim na kwotę odszkodowania gwarantowaną przy jednorazowym odszkodowaniu, powinna być ona jak najwyższa.

O dodatkową ochronę ubezpieczeniową powinni zadbać przede wszystkim chirurdzy, anestezjolodzy, ginekolodzy-położnicy oraz kardiolodzy. Podejmowane przez nich decyzje obarczone są największym ryzykiem zawodowym.

 

Author