Wielu cudzoziemców – z różnych powodów – przyjeżdża do Polski na dłuższy czas lub na stałe. Bez względu na to czy przyjeżdżają do pracy, szkoły czy też z innych przyczyn, powinni posiadać ubezpieczenie zdrowotne, dzięki któremu będą mogli leczyć się w Polsce za darmo. To ważne, bowiem koszty leczenia są znaczne. Jeśli leczenie zaś jest wysokospecjalistyczne, jego koszty mogą być wręcz ogromne.

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców. Oferuje je wiele towarzystw ubezpieczeniowych

Wielu cudzoziemców - z różnych powodów - przyjeżdża do Polski na dłuższy czas lub na stałe

Każdy cudzoziemiec może w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym wykupić sobie ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców. Trzeba jednak pamiętać, że takie ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców nie zawsze gwarantują bezpłatne leczenie. W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia czy też wypadku, którego skutkiem są problemy zdrowotne, oczywiście tak. Jednak jeśli nie ma ryzyka pogorszenia stanu zdrowia czy też zagrożenia życia, bezpłatne leczenie nie musi przysługiwać. Ubezpieczyciel nie zapłaci – na przykład – za leczenie stomatologiczne zębów, które nie bolą. Ubezpieczony nie może też liczyć na bezpłatne leczenie chorób, na które cierpiał wcześniej.

Ciekawostką jest brak możliwości bezpłatnego leczenia koronawirusa. Wzmianki na ten temat są w wielu polisach ubezpieczenia zdrowotnego. Pandemia Covid-19 jest ogłoszona przez WHO i znana od lat. Nie można więc twierdzić, że zarażenie koronawirusem jest zdarzeniem nagłym, na które ubezpieczony nie miał żadnego wpływu. Warto mieć świadomość, że ubezpieczyciel nie zapłaci za leczenie związane z koronawirusem. To ważne, tym bardziej, że specjalistyczne leczenie koronawirusa jest bardzo drogie. Posiadacz dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego może być więc zmuszony do opłacenia go z własnych środków.

Ubezpieczenie zdrowotne w NFZ


Cudzoziemiec mieszkający w Polsce może też rzecz jasna posiadać ubezpieczenie zdrowotne w NFZ. Jeśli pracuje na podstawie umowy o pracę jest takim ubezpieczeniem objęty przez pracodawcę. Jeżeli jednak nie pracuje to ubezpieczenia zdrowotnego nie posiada. Może je jednak sam w NFZ wykupić. Składka miesięczna jest obliczana od deklarowanego dochodu, obowiązuje jednak składna minimalna wynosząca prawie 500 złotych miesięcznie. Nawet więc jeśli zarobki cudzoziemca są mniejsze lub nie posiada ich wcale, także będzie zobowiązany do płacenia co miesiąc składki minimalnej.

Cudzoziemcowi posiadającemu ubezpieczenie zdrowotne w NFZ przysługują takie same uprawnienia jak każdemu Polakowi posiadającemu ubezpieczenie zdrowotne. Za darmo może więc leczyć się we wszystkich placówkach posiadających kontrakt z NFZ. Do ubezpieczenia może też dopisać swoją żonę i dzieci. Także będą oni objęci pełnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

 

Author