Każda osoba powinna posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków czy ubezpieczenie zdrowotne, które będą niezwykle pomocne w sytuacjach związanych z zachorowaniem lub nieszczęśliwym zdarzeniem losowym. Jednak warto wiedzieć, że na rynku istnieje szereg innych ubezpieczeń miedzy innymi ubezpieczenia OC radcy prawnego, który jest rodzajem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Warto wiedzieć kogo dotyczy takie ubezpieczenie i jakie są zalety wynikające z jego posiadania.

Czym jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej?

Niektóre zawody obarczone są większym ryzykiem popełnienia błędu, dlatego w takiej sytuacji warto posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Jest to szczególny rodzaj ubezpieczenia, który ochrania osoby, które zostały poszkodowane, czyli reasumując taki rodzaj ubezpieczenia ochrania daną osobę, która je posiada przed ewentualnymi konsekwencjami wynikającymi z wyrządzonych przez ubezpieczonego szkód.

Warto mieć na uwadze, że odpowiedzialności cywilnej podlega każda osoba, która wyrządzi szkodę drugiej osobie, ponieważ jest zobowiązana do jej naprawienia.

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych ubezpieczeń obowiązkowych od odpowiedzialności cywilnej jest ubezpieczenie OC komunikacyjne, które posiada właściciel pojazdu zawierający umowę z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym. Takie ubezpieczenie ochrania osoby posiadające je przed poniesieniem kosztów z własnej kieszeni w wyniku wypadku czy stłuczki, albo uszkodzenia samochodu innego kierowcy.

Radca prawny jest to zawód szczególnego ryzyka, dlatego osoba wykonująca go powinna posiadać specjalne ubezpieczenie radcy prawnego, które jest obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej

Czym jest ubezpieczenie radcy prawnego?

Radca prawny jest to zawód szczególnego ryzyka, dlatego osoba wykonująca go powinna posiadać specjalne ubezpieczenie radcy prawnego, które jest obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. W tym zakresie także istnieje kilka rodzajów ubezpieczenia radcy prawnego między innymi ubezpieczenie majątku, kancelarii radcy prawnego, dzięki czemu zapewnia uniwersalną ochrony wynikającą z ewentualnych strat majątkowych.

Oczywiście dużym plusem tego typu ubezpieczenia jest możliwość dopasowania do indywidualnego zapotrzebowania kancelarii radcy prawnego. Następnie należy wspomnieć o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków radcy prawnego, które wypływa na ochronę związaną z wystąpieniem nieszczęśliwych wypadków w życiu prywatnym oraz zawodowym radców prawnych. Dodatkowo tego typu ubezpieczenie wypływa również na sytuację związaną z uszczerbkiem na zdrowiu: zakrzepica, zawał serca czy udar.

Ubezpieczenie radcy prawnego – postaw na sprawdzone rozwiązania


Jednak najistotniejszym ubezpieczeniem, a zarazem obowiązkowym jest ubezpieczenie OC dla radcy prawnego, bądź kancelarii. Jeżeli to ubezpieczenie zawiera ochronę kancelarii radcy prawnego to wypływa także na ubezpieczenie zatrudnionych w niej doradców podatkowych, a także adwokatów. Standardowe a jednocześnie obowiązkowe ubezpieczenie OC radcy prawnego jest to rodzaj odszkodowania dla osób, którym radca może wyrządzić szkodę w związku z wykonywaniem czynności zawodowych.

Jak można zauważyć ubezpieczenie radcy prawnego jest nie tylko obowiązkowym elementem ubezpieczenia, ale także bardzo przydatne dla każdej osoby wykonującej ten zawód, a jednocześnie obarczone ryzykiem wystąpienia szkody w związku z prowadzoną działalnością. Daje poczucie bezpieczeństwa radcy prawnemu, a także jest pomocne, kiedy radca prawny popełnił jakiś błąd bądź nawet nieświadomie wyrządzi krzywdę swojemu klientowi. Taki rodzaj ubezpieczenia jest także obowiązkowym dla każdej osoby wykonującej ten zawód. 

Author