Każda osoba powinna posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków czy ubezpieczenie zdrowotne, które będą niezwykle pomocne w sytuacjach związanych z zachorowaniem lub nieszczęśliwym zdarzeniem losowym. Jednak warto wiedzieć, że na rynku istnieje szereg innych ubezpieczeń miedzy innymi ubezpieczenia OC radcy prawnego, który jest rodzajem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Warto wiedzieć kogo dotyczy takie ubezpieczenie i jakie są zalety wynikające z jego posiadania. (więcej…)

Każdy wykonujący czynności radcy prawnego jest zobowiązany do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to chroni przed konsekwencjami finansowymi powstałym na skutek działania i zaniechania podczas wykonywanych czynności zawodowych. Na czym ono dokładnie polega i jaki jest jego zakres? (więcej…)