Jeśli planujesz wycieczkę w Alpy lub inne pasmo górskie, musisz wykupić ubezpieczenie górskie (jest to ubezpieczenie dla turystów, narciarzy, wspinaczy itp.) Ten rodzaj ubezpieczenia zapewnia ochronę finansową w razie nagłych wypadków i jest uznawany za obowiązkowy przez Urząd Zdrowia Publicznego. Pokrywa ono również ewentualne koszty akcji ratunkowej z użyciem helikoptera. Na przykład, jeśli coś Ci się stanie w górach i otrzymasz pomoc z helikoptera należącego do górskiego pogotowia ratunkowego, a będzie to kosztowało Cię pieniądze, na które nie możesz sobie pozwolić, Twoja pomoc zostanie pokryta. Jeśli chodzi o Twoje zdrowie, ubezpieczenie to pokrywa koszty wydostania Cię z gór, jeśli wizyta lekarza na miejscu okaże się niemożliwa. Warto również wspomnieć, że jeśli lekarz do leczenia będzie potrzebował specjalistycznego sprzętu, a nie będzie on dostępny w miejscu, w którym byłeś hospitalizowany, rachunek zostanie pokryty. Ubezpieczenie górskie obejmuje również wiele innych świadczeń, w tym ewakuację z gór i koszty repatriacji. Co więcej, ten rodzaj ubezpieczenia pokryje koszty podróży osób towarzyszących.

Trudności związane z uzyskiwaniem ubezpieczenia górskiego

Jeśli planujesz wycieczkę w Alpy lub inne pasmo górskie, musisz wykupić ubezpieczenie górskie

Osoby uprawiające turystykę pieszą, narciarską i wspinaczkową mogą mieć trudności z uzyskaniem ubezpieczenia podróżnego, jeśli ich cel podróży objęty jest ostrzeżeniem. Ubezpieczenie górskie może pomóc zmniejszyć ryzyko odmowy pokrycia kosztów przez ubezpieczycieli podróży ze względu na ryzyko związane z aktywnością w górach. Niektóre urazy związane z aktywnością w górach mogą również nie być uznawane za „wypadki” w ramach niektórych polis lub mogą być pokryte tylko do określonej kwoty.

Dodatkowe korzyści płynące z tego rodzaju ubezpieczenia

Polisy górskie mogą również oferować ochronę w przypadku, gdy doznasz obrażeń ciała, biorąc udział w aktywności niesportowej związanej z Twoimi wakacjami. Na przykład, jeśli poślizgniesz się na mokrej podłodze podczas pobytu w hotelu lub spadniesz ze schodów podczas zwiedzania atrakcji. Najlepiej jest wykupić dobre ubezpieczenie turystyczne, które zapewni Ci ochronę w razie wszelkiego rodzaju wypadków, chorób i urazów.

Dlaczego ludzie decydują się na zakup takiego ubezpieczenia?

Polisy górskie mogą również oferować ochronę w przypadku, gdy doznasz obrażeń ciała, biorąc udział w aktywności niesportowej związanej z Twoimi wakacjami

Głównym tego powodem jest fakt, że usługi ratownictwa górskiego kosztują setki, a nawet tysiące złotych. Dlatego przed wyjazdem na wycieczkę pieszą, wspinaczkową lub narciarską należy wykupić polisę ubezpieczenia górskiego. Podróżowanie po górach może być bardzo niebezpieczne. Jesteś narażony na działanie żywiołów i możesz ulec różnym urazom, chorobom i wypadkom.

Author