Cudzoziemiec, który nie ma polskiego obywatelstwa, przebywając w Polsce, powinien wykupić prywatne ubezpieczenie dla siebie (więcej). Dzięki niemu będzie mógł korzystać prywatnej polisy zwłaszcza wtedy, gdy nie będzie kwalifikował się do korzystania z publicznego ubezpieczenia zdrowotnego. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego dla cudzoziemców. Dowiesz się z niego, jakie dokumenty są potrzebne do wykupienia go, kto powinien zdecydować się na prywatną polisę oraz czy można wykupić ubezpieczenie online.

Którzy cudzoziemcy mogą skorzystać z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego?

Oferta prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego dla cudzoziemca jest skierowana do osób przebywających w krajach Strefy Schengen. Powinni  zdecydować się na wykupienie jej cudzoziemcy nie zależnie od tego, jak długo zamierzają przebywać w Polsce, czy na dłuższy okres, czy krótszy. Jeśli chodzi o dłuższy pobyt, podstawą do zakupu prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego dla cudzoziemca jest wiza przyznana na czas od 3 miesięcy do 36 miesięcy. Cudzoziemcy, którzy nie są obywatelami Unii Europejskiej, dodatkowo wykupując je, powinni przedstawić:

 • wizę w celu wykonywania pracy;
 • zezwolenie na zamieszkanie na czas określony;
 • zezwolenie na osiedlenie się;
 • zezwolenie na pobyt rezydenta;
 • zezwolenie na pobyt tolerowany;
 • dokument, który zezwala na pobyt czasowy uchodźca w Polsce albo zezwala na korzystanie z ochrony czasowej na terytorium państwa.

Co obejmuje prywatne ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców?

Zakres prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego dla cudzoziemców jest szeroki. Zawiera:

 • Przeprowadzenie badań, które są niezbędne do postawienia diagnozy;
 • Leczenie ambulatoryjne;
 • Pobyt w szpitalu oraz hospitalizację;
 • Leczenie stomatologiczne;
 • Leczenie lekami;
 • Udzielanie pomocy lekarskiej;
 • Transport do placówki medycznej;
 • Przewiezienie do kraju, który zamieszkuje na stałe obcokrajowiec;
 • Transportowanie zwłok do kraju stałego zamieszkania;

Ile kosztuje ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca?

Koszt prywatnej polisy dla obcokrajowca zależy od warunków, jakie oferuje wybrane towarzystwo ubezpieczeniowe. Przed zdecydowaniem się na konkretną ofertę, warto sprawdzić i porównać pozostałe. Każdy obcokrajowiec, który zamierza je wykupić powinien przygotować się na koszt kilkudziesięciu złotych przez kilka miesięcy. Im dłuższy jest czas, na jaki obcokrajowiec zamierza wykupić ubezpieczenie zdrowotne prywatne, tym mniej zapłaci.

Czy możliwe jest wykupienie polisy ubezpieczeniowej przez internet?


Większość towarzystw ubezpieczeniowych oferuje możliwość wykupienia prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego dla cudzoziemców tradycyjnie, jak i online. Wykupienie polisy ubezpieczeniowej przez internet jest proste i szybkie. Wystarczy, że cudzoziemiec zastanowi się nad tym, jakie ma potrzeby, oczekiwania oraz zastanowi się nad swoimi możliwościami finansowymi. Cudzoziemiec powinien zastanowić się nad tym, czy zamierza ubezpieczyć tylko siebie, czy też bliską osobę np. dzieci lub małżonka. Dzięki zebranym informacjom dopasuje ofertę do swoich wymagań.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca jest dobrowolne. Jednak każdy cudzoziemiec, który nie może być ubezpieczony w NFZ, powinien zdecydować się na jego wykupienie na wszelkich wypadek. Mając je, nie poniesie wysokich kosztów leczenia, jeśli nagle zachoruje. Ubezpieczenia zdrowotne prywatne są akceptowane przez urzędy, policję oraz inne instytucje publiczne znajdujące się na terenie Polski.

Author