Cudzoziemcy przyjeżdżający do Polski muszą być w posiadaniu specjalnego ubezpieczenia zdrowotnego. Jakie są największe zalety tego rozwiązania? Kiedy dokładnie osoby ubezpieczone będą mogły z niego skorzystać? W jaki sposób cudzoziemcy będą mogli zgłosić szkodę?

Do kogo dokładnie skierowane jest ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców?

Omawiany rodzaj ubezpieczenia dotyczy osób, które nie są obywatelami Unii Europejskiej i podjęły decyzję o przyjeździe do Polski. Są jednak zainteresowane zabezpieczeniem się na wypadek ewentualnego leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku czy zachorowania.

Kiedy będzie przydatne ubezpieczenie dla cudzoziemców?

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że ubezpieczenie będzie pomocne w przypadku różnego rodzaju szkodliwych zdarzeń, które wydarzyły się na terytorium Strefy Schengen. Oczywiście leczenie musi być zrealizowane w obrębie wspomnianej Strefy Schengen, z wyjątkiem kraju stałego zamieszkania osoby ubezpieczonej. Oznacza to tym samym, że ubezpieczenie dedykowane jest dla cudzoziemców podczas ich przebywania na terytorium Polski.

Cudzoziemcy przyjeżdżający do Polski muszą być w posiadaniu specjalnego ubezpieczenia zdrowotnego

Jaki jest zakres ubezpieczenia zdrowotnego dla cudzoziemców?

W najprostszym możliwym ujęciu ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca (https://polisaobcokrajowca.pl/) będzie obejmowało wszystkie badania, które są konieczne do diagnozy, a także dalszego procesu leczenia. Ponadto w zakres ubezpieczenia wchodzą także transport medyczny, transport zwłok do kraju stałego zamieszkania, czy transport danej osoby do kraju stałego zamieszkania. Cudzoziemcy mogą również liczyć na pobyt w szpitalu, udzielenie pomocy lekarskiej, udzielenie pomocy stomatologa w przypadku ostrych stanów bólowych.

W jaki sposób cudzoziemiec może zgłosić szkodę?

Rekomendowane jest w takiej sytuacji niezwłoczne skontaktowanie się z towarzystwem ubezpieczeniowym, w którym została wykupiona polisa. Osoba zainteresowana wszystkie niezbędne dane znajdzie w polisie. Zdecydowanie najlepszym możliwym rozwiązaniem będzie najszybsze skontaktowanie się z towarzystwem, dzięki temu cudzoziemiec zostanie objęty ochroną, a także zostanie mu zorganizowana pomoc.

Jakie rodzaje podróży obejmuje ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców?

Cudzoziemcy przyjeżdżający do Polski muszą być w posiadaniu specjalnego ubezpieczenia zdrowotnego

Warto wiedzieć, że omawiany rodzaj ubezpieczenia zdrowotnego obejmuje pobyt w krajach Strefy Schengen nie tylko w celach edukacyjnych, ale również turystycznych. Osoba zainteresowana może dzięki temu wybrać się do wybranego kraju znajdującego się w Strefie Schengen w celu zwiedzania czy amatorskiego uprawiania sportu. Godny uwagi jest fakt, że ubezpieczenie obowiązuje także cudzoziemców, którzy pracują w Polsce.

Czy ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców w Polsce jest obowiązkowe?

Należy mieć świadomość, że wszyscy cudzoziemcy wjeżdżający na teren Rzeczypospolitej Polskiej muszą być w posiadaniu ubezpieczenia zdrowotnego. Oczywiście w tym przypadku chodzi o ubezpieczenie z minimalną sumą ubezpieczenia kosztów leczenia wynoszącą 30 tysięcy euro.

Jakie zasady obowiązują osoby ubezpieczone?

Cudzoziemcy, którzy podjęli decyzję o wykupieniu ubezpieczenia zdrowotnego nie mogą pod żadnym pozorem zapomnieć o przestrzeganiu wszystkich obowiązujących przepisów czy reguł związanych z bezpieczeństwem. Nie można również podejmować aktywności czy czynności, do których nie ma się prawa. Doskonałym przykładem może być prawo jazdy. Istotne znaczenie będzie miało stosowanie środków ochrony osobistej np. kask podczas uprawiania sportów wodnych czy jazdy na rowerze. Warto bardzo dokładnie zapoznać się z włączeniami zapisanymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Author