Finansowania leczenia obcokrajowców w Polsce jest uzależnione od tego, czy kraj, z którego pochodzi konkretna osoba, ma podpisane umowy o świadczenie pomocy medycznej, czy nie. Wszyscy obywatele Unii Europejskiej maja prawo skorzystać z pomocy lekarskiej na takich samych zasadach co Polacy. Ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca spoza Unii wygląda trochę inaczej.

Co wchodzi w zakres ubezpieczenia zdrowotnego dla obcokrajowców spoza Unii?

Każdy obywatel, którego nie obowiązuje ubezpieczenie unijne, powinien wykupić specjalną ochronę zdrowotną dedykowaną obcokrajowcom. Ma ono dość szeroki zakres i dotyczy wielu sytuacji, w których niezbędna jest pomoc i opieka medyczna.

Polisę zdrowotną warto wykupić także wtedy, kiedy podróżuje się turystycznie, wypoczynkowo, a także amatorsko uprawiając sport

Ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca przebywającego w Polsce zawiera:

  • pokrycie lub zwrot kosztów leczenia w przypadku nagłego zachorowania, albo nieszczęśliwego wypadku
  • badania, które są konieczne do postawienia diagnozy
  • pokrycie kosztów leczenia w szpitalu, jeżeli zachodzi taka konieczność
  • pomoc stomatologiczną, niezbędną w czasie ostrego bólu
  • transport medyczny
  • transport do kraju stałego zamieszkania
  • ewentualny transport zwłok do kraju stałego zamieszkania.

Ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca – na jaki okres czasu?

Ubezpieczenie to jest przeznaczone dla każdego cudzoziemca, bez względu na to jak długo będzie przebywać w Polsce. Najdłuższy okres obowiązywania polisy to przeważnie trzy miesiące dla każdego, kto ma wizę na krótki okres czasu, a także dla cudzoziemców, którzy mają wizę na okres powyżej trzech miesięcy, albo pozwolenie na osiedlenie.

Kiedy jeszcze warto wykupić ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca?

Finansowania leczenia obcokrajowców w Polsce jest uzależnione od tego, czy kraj, z którego pochodzi konkretna osoba, ma podpisane umowy o świadczenie pomocy medycznej, czy nie

Polisę zdrowotną warto wykupić także wtedy, kiedy podróżuje się turystycznie, wypoczynkowo, a także amatorsko uprawiając sport. Ubezpieczenie ważne jest także dla wszystkich cudzoziemców spoza Unii, którzy uczą się, albo studiują w Polsce, a także dla tych, którzy podejmują prace sezonowe.

Gdzie wykupić i ile kosztuje ubezpieczenie dla cudzoziemców?

Koszty ubezpieczenia dla obcokrajowców są różne, w zależności od ubezpieczyciela i zakresu usług, jakie ma obejmować. Uzależnione jest także od okresu pobytu cudzoziemca w Polsce. Polisę można wykupić osobiście w oddziale firmy zajmującej się ubezpieczeniem, albo przez internet. Wyszukiwarka w internecie pomoże znaleźć najlepsze i najtańsze opcje takiego ubezpieczenia, jakie jest potrzebne w danym momencie. Dla obcokrajowców zostały stworzone infolinie w różnych wersjach językowych, gdzie specjaliści pomogą wybrać najlepsze rozwiązania.

 

Author