W wielu zawodach ustawodawca przewidział konieczność wykupienia ubezpieczenia OC, które pokrywać będzie materialnie szkody wyrządzone w czasie wykonywania obowiązków służbowych. Obowiązkowe ubezpieczenie OC muszą posiadać między innymi osoby wykonujące zawód lekarza, architekta, księgowego, brokera ubezpieczeniowego. Obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej mają również przedstawiciele zawodów prawniczych: adwokaci, notariusze, komornicy sądowy i radcy prawni.

Kto musi wykupić ubezpieczenie?

11 grudnia 2003 roku pojawiło się rozporządzenie, na mocy którego każdy radca prawny ubezpieczenie jest zobowiązany posiadać. Kwota ubezpieczenia wynosi wynosi 50.000 euro a samo ubezpieczenie dotyczy odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego za wyrządzone przez niego szkody, które pojawiły się w wyniku działania lub zaniechania działania.

Każdy radca, który wykonuje zawód na podstawie Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych musi posiadać ubezpieczenie OC. Umowa na ubezpieczenie musi być zawarta minimum dzień przed rozpoczęciem działalności zawodowej.

W wielu zawodach ustawodawca przewidział konieczność wykupienia ubezpieczenia OC, które pokrywać będzie materialnie szkody wyrządzone w czasie wykonywania obowiązków służbowych

To nie tylko spełnienie ustawowego obowiązku. Dzięki ubezpieczeniu radca prawny zyskuje zaufanie klientów poza tym zmniejsza się ryzyko prowadzonej przez niego działalności. Obowiązkowe ubezpieczenie można rozszerzyć o dodatkowe pakiety, które znacznie podnoszą komfort pracy.

Jak wykupić ubezpieczenie?

Aby wykupić ubezpieczenie OC radcy prawnego wystarczy skontaktować się z agentem ubezpieczeniowym z dowolnego towarzystwa. Umowę na ubezpieczenie obowiązkowe radcy prawni zawierają indywidualnie. Często istnieje możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia OC, które ma charakter dodatkowy.

Co daje dodatkowe ubezpieczenie OC?

Dodatkowe ubezpieczenie może podnosić kwotę obowiązkowego ubezpieczenia OC nawet do miliona euro.

W ramach dodatkowego świadczenia można również ubezpieczyć kancelarię od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Dodatkowe ubezpieczenie może dotyczyć szkód, które powstaną w wyniku pracy aplikantów radcowskich lub podwykonawców. Ubezpieczeniu podlega też zniszczenie lub zgubienie dokumentacji. Kwota świadczenia może pokryć odtworzenie dokumentów.

Wykupienie dodatkowego ubezpieczenia często wymuszone jest przez potencjalnego pracodawcę. Zdarza się, że duże korporacje wymagają od swoich adwokatów i radców dodatkowych zabezpieczeń finansowych.

Kiedy obowiązkowe ubezpieczenie OC nie działa?

Jeśli radca został skreślony z listy radców lub zawieszony. Poza tym ubezpieczenie nie będzie obejmowało szkód wyrządzonych wspólnikowi lub osobom spokrewnionym.

 

Author