Utrata pracy może niejednokrotnie przyczynić się do znacznie gorszego stanu finansowego szczególnie w przypadkach, gdy wzięty jest kredyt. Utrata płynności finansowej może spowodować utratę majątku, dlatego warto wykupić ubezpieczenie utraty dochodu.

Czym jest ubezpieczenie utraty dochodu?

Ubezpieczenie od utraty dochodu jest ubezpieczeniem, które zabezpiecza na wypadek utraty płynności finansowej. Wiele firm oferuje możliwość nabycia polisy, jako samodzielnego produktu lub jako usługi dodatkowej na przykład przy podpisywaniu umowy o kredyt hipoteczny. Osoba jest objęta ochroną, gdy:

Ubezpieczenie utraty dochodu jest szczególnie polecane wszystkim osobom, które mają wieloletni kredyt do spłacenia

  • zostanie rozwiązany stosunek pracy
  • przedsiębiorstwo ogłosi upadłość (więcej)
  • działalność gospodarcza zostanie zaprzestana i wyrejestrowana z rejestru oraz odpowiedniej ewidencji.

Ubezpieczenie takie działa w wyżej wymienionych przypadkach, a osoba ubezpieczona ma zagwarantowaną wypłatę środków także, gdy nie może wykonywać swojego zawodu wskutek wypadku lub choroby. Polisa obejmuje wypadki, gdy nastąpiła trwała lub czasowa niezdolność do wykonywania zawodu.

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie od utraty dochodu?

Ubezpieczenie utraty dochodu jest szczególnie polecane wszystkim osobom, które mają wieloletni kredyt do spłacenia. Dzięki polisie można spać spokojnie, gdyż utrata pracy czy choroba uniemożliwiająca dalsze wykonywanie zawodu nie spowodują utraty płynności finansowej. Wysokość kwoty ubezpieczenia zależna jest od rodzaju polisy. Czasami wystarcza ona na pokrycie raty kredytowej, a niekiedy równoważy koszty związane ze spłatą wszystkich rat kredytowych. Wysokość sumy ubezpieczenia wpływa na cenę ubezpieczenia, która zależna jest także od innych czynników. Przede wszystkim ważna jest wysokość kredytu oraz wariant ubezpieczenia. Na cenę wpływa również wiek osoby zawierającej ubezpieczenie oraz zakres ochrony.

Jest wiele firm ubezpieczeniowych, które umożliwiają zawarcie polisy przez każdą osobę pełnoletnią do 65, a nawet 80 roku życia.

Czy każdy może wykupić ubezpieczenie od utraty dochodu?

Jest wiele firm ubezpieczeniowych, które umożliwiają zawarcie polisy przez każdą osobę pełnoletnią do 65, a nawet 80 roku życia. W niektórych przypadkach należy spełnić kryterium związane z danym zawodem i tak czasami oferta skierowana jest wyłącznie do:

  • adwokatów
  • architektów
  • doradców podatkowych
  • księgowych
  • lekarzy
  • psychologów
  • czy radców prawnych.

Oczywiście przed podpisaniem umowy należy dokładnie zapoznać się z jej warunkami, aby odszkodowanie mogło zostać wypłacone. Czasami w niektórych firmach objęte ubezpieczeniem mogą być jedynie osoby zatrudnione na umowę o pracę. Inne oferty dodatkowo obejmują osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Author