Obowiązkowe ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej fizjoterapeuty – kogo dotyczy?

Ubezpieczenie OC dla fizjoterapeuty może być obowiązkowe w przypadku prowadzonego przez niego własnej działalności gospodarczej, gdzie świadczy usługi związane z wykształceniem kierunkowym. Obowiązek ten powstaje m.in. w momencie rejestracji praktyki indywidualnej w Krajowej Izbie Fizjoterapeutycznej. Obowiązek ten powstał na mocy rozporządzenia ministra finansów w 2019 roku. W innym przypadku, czyli w sytuacji, w której fizjoterapeuta pracuje na umowie o dzieło, prace, a także zlecenie istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia dobrowolnie. Możliwość ta dotyczy również fizjoterapeutów, którzy obowiązkowo posiadają OC, lecz chcą je poszerzyć o zdarzenia nieobjęte pierwszym z wariantów.

OC fizjoterapeuty – jakie są korzyści związane z jego posiadaniem?

Wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanym zawodem niezależnie od tego, czy jest to wariant obowiązkowy, czy dobrowolny, stwarza poczucie bezpieczeństwa zwłaszcza finansowego

Wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanym zawodem niezależnie od tego, czy jest to wariant obowiązkowy, czy dobrowolny, stwarza poczucie bezpieczeństwa zwłaszcza finansowego. Fizjoterapeuty w przypadku wyrządzeniu szkody w związku z wykonywanymi świadczeniami może liczyć na pomoc finansową w formie zadośćuczynienia, renty, a także odszkodowania. Popełnione błędy mogą skutkować koniecznością poniesienia opłat znacznie przewyższających miesięczną pensję fizjoterapeuty. Brak zabezpieczenia na wszelki wypadek może stwarzać ryzyko poważnego ciosu dla własnego budżetu. Ubezpieczeniem ten mogą być objęte wszelkie czynności związane z prowadzoną działalnością. Dotyczy to m.in. wykonywanych masaży oraz wszelkiego rodzaju zabiegów. Z racji faktu, że fizjoterapeuta to odpowiedzialny zawód, a kontakt za pacjentem stwarza ryzyko popełnienia szkód, zdecydowanie warto je mieć. W przypadku wariantu dobrowolnego ubezpieczeniem objęte są również ewentualne szkody związane z mieniem pacjenta, czy naruszeniem jego praw. W przypadku tej formy ubezpieczenia posiadacz ma prawo do określonej sumy pieniędzy również w przypadku szkód związanych z użytkowaniem podczas pracy sprzętem medycznym. Wariant rozszerzony może uwzględniać również ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udzielanymi świadczeniami. Ubezpieczony fizjoterapeuta ma również prawo do skorzystania z porady radcy prawnego w związku z zaistniałym zdarzeniem. Choć przed 2019 rokiem, kiedy ubezpieczenie to nie było obowiązkowe fizjoterapeuci, nie mieli zbyt dużego wyboru, obecnie towarzystwa ubezpieczeniowe przedstawiają zróżnicowaną ofertę. Dzięki temu ubezpieczająca się osoba ma szanse wybrać wariant najlepiej dostosowany do swoich potrzeb. Obecnie nabycie ubezpieczenia OC fizjoterapeuty można wypełnić w kilka minut poprzez wniosek dostępny na stronie danego towarzystwa. Z wszystkich korzyści można skorzystać, nie wypełniając ogromu formalności.

Ubezpieczenie OC dla fizjoterapeuty może być obowiązkowe w przypadku prowadzonego przez niego własnej działalności gospodarczej, gdzie świadczy usługi związane z wykształceniem kierunkowym

OC fizjoterapeuty – jakie warianty może nabyć fizjoterapeuta? W jaki sposób wpływają one na cenę?

Wysokość ubezpieczenia może być różny w zależności od formy prowadzonej przez fizjoterapeutę działalności. Najtańszy wariant może kosztować jedynie kilkadziesiąt złotych w ujęciu rocznym. Choć można znaleźć propozycje nieprzekraczającej 100 złotych, najczęściej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej to zarówno w przypadku wariantu podstawowego, jak i rozszerzonego koszt rzędu kilkuset złotych. Jego wysokość w wariancie dobrowolnym zależeć również od sumy gwarancyjnej. Na nieco tańsze rozwiązania ze względu na potencjalne zniżki mogą liczyć osoby będące członkami stowarzyszenia fizjoterapii, a także posiadający określone certyfikaty potwierdzające dobrą praktykę medyczną.

Author