Ubezpieczenie OC dla adwokatów — czym jest i czego dotyczy?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla adwokatów jest elementem zabezpieczenia zawodowego, którym objęci są prawnicy praktykujący na podstawie Ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. Jego głównym zadaniem jest ochrona adwokatów przed finansowymi konsekwencjami ewentualnych błędów zawodowych, które mogą prowadzić do szkód wyrządzonych klientom. Obowiązek ubezpieczenia OC pojawia się niezwłocznie po wpisaniu na listę adwokatów i jest nieodłącznym aspektem rozpoczęcia wykonywania zawodu. (więcej…)