Wykup ubezpieczenia OC dla najemców mieszkania lub domu to dobre rozwiązanie zapewniające finansowe bezpieczeństwo właściciela nieruchomości na wypadek powstania strat materialnych będących wynikiem przypadkowego zniszczenia spowodowanego przez wynajmującego. Dziki polisie najemca otrzyma stosowne odszkodowanie za powstałe szkody, co pozwoli mu uniknąć kosztów i dokonywania niezbędnych napraw ze swoich własnych środków.

(więcej…)