Ubezpieczenie od błędów medycznych, będące specjalistycznym rodzajem ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej, zapewnia lekarzom i innym pracownikom służby zdrowia ochronę przed odpowiedzialnością wynikającą ze spornych usług, które skutkują obrażeniami ciała lub śmiercią pacjenta. Wiele polskich lekarzy w trakcie swojej kariery zawodowej coraz częściej spotyka się z co najmniej jednym pozwem o błąd w sztuce lekarskiej.

Posiadanie OC dla lekarzy jest niezbędne dla tego zawodu i jest coraz częściej praktykowane w wielu polskich klinikach i placówkach medycznych. Inni specjaliści medyczni, którzy powinni rozważyć tego typu ubezpieczenie, to między innymi dentyści, psycholodzy, farmaceuci, optometryści, pielęgniarki i fizykoterapeuci.

Opcje zakupu ubezpieczenia od błędów w sztuce lekarskiej

W zależności od lokalizacji i charakteru praktyki medycznej, ubezpieczenie od błędów medycznych może przyjąć kilka form, w tym:

  • Indywidualna lub grupowa polisa wykupiona u tradycyjnego prywatnego ubezpieczyciela.
  • Indywidualna lub grupowa polisa wykupiona za pośrednictwem grupy pracowników medycznych, zorganizowanej w celu zapewnienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
  • Ochrona zapewniona jako część polisy posiadanej przez pracodawcę, np. szpital.

Pracownicy medyczni powinni szukać ochrony ubezpieczeniowej dla siebie jako osoby fizycznej, a także dla swojego podmiotu gospodarczego – np. korporacji, spółki cywilnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – oraz dla swoich pracowników.

Co jest objęte ubezpieczeniem… a co nie

Ubezpieczenie od błędów w sztuce lekarskiej pokrywa szereg wydatków związanych z obroną i rozstrzyganiem spraw o błędy w sztuce lekarskiej, a także wypłaca odszkodowanie, jeśli lekarz zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Pokrywane koszty obejmują:

  • Honoraria adwokatów i koszty sądowe;
  • Koszty arbitrażu;
  • Koszty ugody;
  • Odszkodowania karne i odwoławcze;
  • Odszkodowania medyczne.

Ubezpieczenie od błędów medycznych nie obejmuje odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego zachowania na tle seksualnym, czynów przestępczych i niewłaściwej zmiany dokumentacji medycznej.

Dlaczego lekarze praktykują bez ubezpieczenia od błędów w sztuce lekarskiej

Jednym z głównych powodów rezygnacji z ubezpieczenia są koszty. W Polsce wprowadzono reformę przepisów o odpowiedzialności cywilnej, co spowodowało drastyczne zmienienie stawek ubezpieczeniowych. W zawodach wysokiego ryzyka, które kiedyś nie były ubezpieczane, konkuruje ze sobą wiele firm ubezpieczeniowych. Ponadto ubezpieczyciele znacznie łatwiej zabezpieczają takie specjalności, jak położnictwo/ginekologia, neurochirurgia i ortopedia.

Ubezpieczenia dla Lekarza – Kompleksowa ochrona zawodu

Rozważając opcje ubezpieczenia od błędów medycznych, należy pamiętać, że roszczenie może zostać wniesione wiele lat po przeprowadzeniu spornego leczenia. Istnieją dwa rodzaje polis, które można uzyskać:

Polisa „od roszczeń” zapewni pokrycie tylko wtedy, gdy polisa będzie obowiązywać zarówno wtedy, gdy leczenie miało miejsce, jak i wtedy, gdy zostanie złożony pozew.

Polisa „na zdarzenie” pokryje każde roszczenie dotyczące zdarzenia, które miało miejsce w okresie obowiązywania polisy – nawet jeśli samo roszczenie zostanie zgłoszone po jej wygaśnięciu. Niektóre polisy pokrycia roszczeń zapewniają okres pokrycia „po fakcie”, który przedłuża ochronę przez określony czas – np. pięć lat – po wygaśnięciu polisy. Pracownicy medyczni mogą chcieć wykupić p, obejmując nowe stanowisko lub przechodzą na emeryturę.

Czego należy szukać u ubezpieczycieli?

Chociaż koszty składek nie mogą zejść na dalszy plan, ważne są również kwestie związane z kondycją finansową firmy, obsługą roszczeń i wrażliwością na potrzeby ubezpieczonych. Dobrym pomysłem jest rozmowa z lekarzem, który miał wcześniej do czynienia z roszczeniem u danego ubezpieczyciela. Należy dowiedzieć się, w jaki sposób roszczenie zostało rozpatrzone, w jakim stopniu lekarz był zaangażowany w jego rozstrzygnięcie i czy był zadowolony z postępowania ubezpieczyciela.

Zapytaj, czy firma ubezpieczeniowa posiada programy zarządzania ryzykiem dla lekarzy i czy istnieje program zapewniający wsparcie psychiczne dla oskarżonych. Na przykład w Polsce wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferuje zniżkę posiadaczom innego rodzaju polis w danej firmie polis.

Author